Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Trzeci Wniosek  

do Kuratora o zwołanie 

pierwszego posiedzenia

Rady Nadzorczej

29 lutego 2024 r. członkowie Prezydium Częściowych Walnych Zgromadzeń członków SM „Pionier” w Kętrzynie, w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., złożyli kolejny, już trzeci wniosek o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej:

Pan Zygmunt Mierczak

Kurator Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Sąd rejestrowy KRS w Olsztynie w Orzeczeniu-38201846, z dnia 2024-02-28, w sprawie o sygn. akt OL. VIII Ns - Rej. KRS 615/24/946, napisał:

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, informuje Pana Zygmunta Mierczaka Kuratora SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIONIER" W KĘTRZYNIE, że jego podstawowym obowiązkiem jest podjęcie czynności zmierzających do powołania zarządu, w związku z czym kurator w pierwszej kolejności powinien podjąć czynności, które mają do tego doprowadzić.

W związku z powyższym po raz trzeci wnosimy o natychmiastowe „podjęcie czynności zmierzających do powołania zarządu” Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, poprzez niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej w celu ukonstytuowania się rady nadzorczej, zgodnie z § 64 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się niezwłocznie, najdalej w terminie siedmiu dni o daty wpływu pisma do Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, że do tej pory nie odpowiedział pan na nasze dwa poprzednie pisma w tej sprawie, które wpłynęły do Spółdzielni w dniach 14 i 19 lutego 2024 r.

Zał. 1) Orzeczenie-38201846 opublikowane na stronie PRS w dniu 28 lutego 2024 r.

Zał. 2) Postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 11 kwietnia 2023 r., sygn. akt I C 1026/22, opublikowane na stronie PISP, w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie TUTAJ

 

 

 

 

Spis treści