Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz popiera

nieporządek i bałagan?

(Sesja 53. Cz.2.)

Radny Zbigniew Nowak, podczas posiedzenia komisji rady Miejskiej w Ketrzynie złożył poprawkę do projektu uchwały Nr LIII/   /2022 o zmianach w budżecie Miasta  na rok 2022, z dnia 5 kwietnia 2022 roku.

1. Zmniejszenie wydatków, w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin, o kwotę 40 500 zł.

2. Zwiększenie wydatków, w Dziale 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska, Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 40 500 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

 

Uzasadnieniem do zgłoszonej poprawki jest przeznaczenie tej kwoty na uporządkowanie kilku miejsc na terenie miasta, które przypominają wysypiska śmieci.

Takim miejscem jest teren, wokół rozwalającego się budynku przy ul. Lanca, w centrum miasta, czy teren po browarze. Działki te mają swoich właścicieli, którzy pomimo wezwań uchylają się od ich uporządkowania.

Skoro właściciele nie chcą uporządkować swoich działek, zaproponowałem by te środki przeznaczyć na tzw. wykonanie zastępcze poprzez ich uporządkowanie i obciążenie kosztami ich właścicieli.

Pomysł nie znalazł poparcia, co oznacza, że burmistrzowi i radnym go popierającym, taki nieporządek i bałagan odpowiada.

Opowiedzieli się zatem za „finansowym dokarmianiem” gościa z Olsztyna, zatrudnianego, oprócz urzędników, do pracy przy przygotowywaniu wniosków o środki.

Pomimo że burmistrz zatrudnia tą osobę, Miasto Kętrzyn otrzymuje najniższe środki spośród gmin powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 

 

 

 

Spis treści