Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Ponad miesiąc czekał mieszkaniec spółdzielni na odpowiedź prezesa w sprawie wystąpień spółdzielców w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Pisaliśmy o tym w artykule "Wniosek o udostępnienie KTK dla spółdzielców". Prezes napisał, że "program powinien mieć charakter uniwersalny, adresowany do mieszkańców regionu, na obszarze którego możliwy jest jego odbiór. Pana prośba nie spełnia powyższego wymagania, w związku z czym Pana wniosek jest niezasadny."

Czy z tego pisma wynika, że:

1. Prezes proponuje (sam pisze?) regulamin KTK?

2. W tym regulaminie spółdzielcy mają "zakaz" występowania w KTK?

3. Rada nadzorcza (wybrana z "listy" prezesa) regulamin akceptuje?

4. Spółdzielca wnioskuje o dostęp mieszkańców spółdzielni do KTK.

5. Prezes odpowiada nie, bo regulamin zabrania?

Czy prezes Książek i posłuszna mu rada nadzorcza boją się mieszkańców, którzy mówią prawdę o podwyżkach w spółdzielni, spowodowanych przez niegospodarność prezesa?

Panie Prezesie Książek. To nie jest Pana prywatna telewizja. To jest telewizja spółdzielców. To oni za nią płacą i to oni zapłacili za straty których Pan w tej telewizji narobił?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści