Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o wykreślenie A. Książka  z rejestru KRS został źle sporządzony?

Do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1-11-2023 r., wpłynął wniosek o wykreślenie z rejestru KRS członka zarządu A. Książka:

Do wniosku nie zostało dołączone pełnomocnictwo zarządu spółdzielni. Po dołączeniu pełnomocnictwa, dniu 2023-11-08, Sąd KRS wysłał wezwanie:

Ale Spółdzielnia nie może uzupełnić składu zarządu, ponieważ rada nadzorcza (kadencji 2017-2022) pozostała w składzie trzyosobowym, a do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 5 członków rady nadzorczej (§ 69 ust. 3 statutu).

Rada nadzorcza kadencji 2022-2025 nie może podjąć tej uchwały, ponieważ Jarosław S., który przegrał wybory do rady, złożył pozew o unieważnienie 4 uchwał, m.in. o wyborze rady. Chociaż nie było i nie ma żadnych podstaw prawnych i faktycznych do uchylenia wyboru rady nadzorczej, to Książek pozew poparł, gdyż przegrali jego kandydaci. Sąd Okrągowy uchylił, w dniu 11-04-2023 r., postanowienie o wstrzymaniu wyboru rady nadzorczej. Pisalismy o tym w tekście: Bliski koniec prezesa Książka - Sąd z urzędu uchylił postanowienie. Jednak Jarosław S. i A. Książek dalej przedłużali rozpatrzenie sprawy i składali zażalenia.

Stanisław Kulas, po rozmowie telefonicznej, wysłał do Sądu KRS pismo o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy, ponieważ brak zarządu oraz rady nadzorczej ma charakter trwały: 

Czy wniosek o wykreślenie Książka z rejestru zostanie odrzucony z tych samych powodów, z których w dniu 14-11-2023 r., został odrzucony wniosek o ustanowienie kuratora?

Pisaliśmy o tym w tekście: 

Sąd ponownie odrzuca wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni.

 

Wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni Stanisław Kulas złożył już w dniu 17-11-2023 r. Opłacił go z własnych pieniędzy, aby jak najszybciej naprawić błędy zarządu Spółdzielni. 

 

Książek uciekł przed pytaniami mieszkańców i żądaniami wyjaśnienia nieprawidłowości w rozliczeniach za ciepło.

Zostawił Spółdzielnię bez zarządu i rady nadzorczej.

Nie dopilnował wniosków o swoje wykreślenie z rejestru i ustanowienie kurtatora.

 

Książek wprowadził chaos prawny.

Czy to brak wiedzy i błędy w zarządzaniu? 

Czy może zrobił to celowo, aby jeszcze bardziej zaszkodzić członkom naszej Spółdzielni?

 

 

 

 

 

Spis treści