Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wysokie diety

nie mają uzasadnienia

 

- W tej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się miasto.

W tej sytuacji finansowej, w jakiej znajdują się mieszkańcy miasta, podnoszenie tak wysoko diet nie ma uzasadnienia

- mówił radny Zbigniew Nowak podczas XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 20 stycznia 2022 r.

- Musimy się z tą trudna sytuacją mieszkańców, obarczonych wieloma podwyżkami solidaryzować. Nie pokazywać, że radni zasługują na więcej. Miasto nie mogło dopiąć budżetu.

Miasto nie ma zdolności kredytowej!

Następnie radny Zbigniew Nowak zgłosił poprawkę do projektu uchwały o podwyżce diet, aby podwyższać diety średnio tylko o 10 %. 

Klub "Aktywny Samorząd" (burmistrza) chciał podwyżki diet o 65 %.

- Nie powinniśmy się wyróżniać, mówić, że nas stać na więcej zwłaszcza, że ostatnio uchwaliliśmy mieszkańcom i przedsiębiorcom zwiększone o 30 % podatki.

- Przy podwyższeniu tych podatków „zapomniano” powiedzieć, że z tych podatków będzie podwyżka płac burmistrza i diet radnych - zakończył swoje wystąpienie radny Zbigniew Nowak.

Po wystąpieniu radnej Zofii Waszkiewicz, która chciała podwyżki diet, o 65 %, czyli o 815 zł, z 1260 zł na 2075 zł, radny Zbigniew Nowak powiedział:

Nie  zgadzam się z argumentacją radnej i porównywanie diety do minimalnej czy jakiekolwiek innej gratyfikacji [wynagrodzenia] z tytułu pracy. Musi pani radna przyjąć to za fakt, że jeżeli chodzi o porównywanie najniższego wynagrodzenia to ono dotyczy tylu godzin ile wymagane jest od pracownika. Każdego dnia 8 godzin, każdego tygodnia i każdego miesiąca. A my?

Policzmy sobie tak we własnym sumieniu;

 ile czasu przeznaczamy na prace radnego?

Nieprawdą jest, że rzekomo nam nie starczy diety na realizacje tych wszystkich spraw, wynikających z mandatu. Nieprawdą też jest, że pracodawcy wszystkim obcinają wynagrodzenie. (…) Ponadto, jak pani radna zauważyła, komisje i sesje są w godzinach popołudniowych, za wyjątkiem niektórych komisji, które są zwoływane w ciągu dnia. (…)  

 

KBC

Jakie były propozycje podwyżek diet? [średnia dla 21 radnych]

Klub Aktywny Samorząd o 65 % z 1260 zł na 2075 zł.

Podwyżka o 815 zł.

Radny Zbigniew  Nowak  o 10 % z 1260 zł na 1390 zł.

Podwyżka o 130 zł.

Projekt radnego Nowaka został odrzucony przez 11 radnych od burmistrza.

Radni z klubu "Aktywny Samorzad" są bardzo aktywni w uchwalaniu dla siebie bardzo wysokich diet!

 

 

 

 

 

Spis treści