Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Prezydent podpisał 2 sierpnia Ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Tekst ustawy znajduje się na stronie sejmowej http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1624_u.htm. Ustawa będzie publikowana najpóźniej 28 sierpnia i wchodzi w życie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu.

Rewolucyjna zmiana dotyczy rozliczania funduszu remontowego. Wprowadza zasadę ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w zakresie sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, na skutek których właściciele wyodrębnionych lokali uzyskają większy wpływ na remonty przeprowadzane w ich nieruchomości. Członkowie spółdzielni uzyskają możliwość uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika. Ustawa zwiększa także uprawnienia ministra ds. budownictwa w zakresie kontroli działalności spółdzielni mieszkaniowych. 

Kończy się więc samowola prezesów i rady nadzorczej w zakresie ustalania planu remontów. Członkowie zarządu i rady nadzorczej dbali przede wszystkim o budynki gdzie mieszkali oni i ich znajomi. Pozostali spółdzielcy płacili na fundusz remontowy a gdy się upominali o remonty swoich budynków słyszeli: "Fundusz remontowy jest po wpłaceniu waszych pieniędzy funduszem spółdzielni a dysponuje nim zarząd (w domyśle: spółdzielcy płacą - prezes wydaje). 

Ustawa poprawia ochronę spółdzielców, ponieważ spółdzielnie mieszkaniowe są tworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców.   

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści