Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy Niedziółka manipuluje Radą Biznesu? RB-Cz.1

Radny Rafał Rypina zadał pytania burmistrzowi Niedziółce, podczas 45 sesji rady miejskiej, w dniu 25-11-2021 roku. Było to pod koniec sesji, na której Niedziółka wnioskował o dużą podwyżkę podatków, o 30%.

Niedziółka wcześniej powiedział, że po dwóch spotkaniach "...Rada Biznesu z bólem przyjmuje taką informację o potrzebie wzrostu podatków...".

Niedziółka nie powiedział jednak: kto był obecny na tej Radzie Biznesu oraz jak wypowiadali się i głosowali jej członkowie?

Pytania radnego Rafała Rypiny do burmistrza Ryszarda Niedziółki

"W związku z zapisami Zarządzenia nr 17 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Ile odbyło się posiedzeń Rady Biznesu od początku jej kadencji i w jakich terminach?

2. Czy posiedzenia Rady Biznesu odbywały się raz na kwartał?

3. Na czyj wniosek były zwoływane poszczególne posiedzenia Rady Biznesu?

4. Czy z posiedzeń Rady Biznesu sporządzane były protokoły? Jeśli tak, to wnoszę o przesłanie na mój adres mailowych skany wszystkich protokołów.

5. Ile uchwał podjęła Rada Biznesu i w jakich tematach?

Z zapisów powołanego wyżej Zarządzenia wynika, że kadencja Rady Biznesu zakończyła się 17 stycznia br. Na chwilę obecną w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma żadnego Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie powołania Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn na kolejną kadencję. W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Czy powołał Pan Radę Biznesu na kolejną kadencję? Jeśli tak, to kiedy i na jakiej podstawie?

2. Czy zamierza Pan powołać Radę Biznesu na następną kadencję?

3. Ile odbyło się posiedzeń Rady Biznesu w 2021 roku i na jakiej podstawie prawnej?"

Burmistrz podczas tej 45 sesji nie odpowiedział. Nie udzielił również pisemnej odpowiedzi podczas 46 sesji nadzwyczajnej w dniu 3 grudnia.

* * *

O Radzie Biznesu pisaliśmy wcześniej w tekstach:

Zwolnienia pracowników "Warmii"?

Komu pomaga Rada Biznesu?

Porażka Niedziółki na sesji nadzwyczajnej. Odc. 4 - Dariusz Duczek

Niedziółka zabierze kasę przedsiębiorcom?

 

Teraz sprawdziliśmy, jak, kiedy i dlaczego burmistrz powołał radę biznesu?

Dwa paragrafy i dwie sprzeczności. 

1) Jeżeli burmistrz powołuje Radę Biznesu, to nie jest ona dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców! Dobrowolne zrzeszenie oznacza, że członkowie przystępują do Rady Biznesu dobrowolnie i sami decydują kto może być członkiem Rady Biznesu. Natomiast powołanie oznacza, że to burmistrz wybiera członków Rady Biznesu.

2) Jeżeli burmistrz powołuje, to Rada Biznesu nie reprezentuje środowiska przedsiębiorcówReprezentuje co najwyżej siebie lub burmistrza.

Dalej w paragrafie 6 czytamy:

Rafał Rypina zapytał:  "Czy powołał Pan Radę Biznesu na kolejną kadencję? Jeśli tak, to kiedy i na jakiej podstawie?"  Pytanie było więc uzasadnione, tym bardziej że wcześniej radny Zbigniew Nowak wytknął burmistrzowi Niedziółce że już dawno minęła kadencja Kętrzyńskiej Rady Seniorów. 

* * *

W zarządzeniu nr 18, w którym to burmistrz ustalił skład osobowy Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn znajdujemy następny błąd:

W paragrafie 2 mowa o zarządzeniu nr 18 a powinno być nr 17, co wynika również ze słów: "w sprawie powołania Rady Biznesu".

KBC

Ta pomyłka, czy ten brak pamięci burmistrza Niedziółki, o tym że kadencja się skończyła, nie spowodowały poważnych skutków prawnych i finansowych. 

Poważny skutek finansowy wystąpił, gdy burmistrz zapomniał w terminie ogłosić przetarg i mieszkańcy stracili 14,3 milionów zł dofinansowania do remontów i przebudowy ulic.

Ciąg dalszy nastąpi...

 

PS

Za półtora miesiąca, 30 stycznia 2022 roku, Niedziółka nabywa praw emerytalnych. Może już czas... 

 

  

 

 

Spis treści