Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

 Wnioski zmniejszenia 

 opłat eksploatacyjnych 

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty za eksploatację nieruchomości, z obecnej wartości 1,75 zł/m2 do wartości 1,50 zł/m2 obowiązującej w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: Opłata ta jest mocno zawyżona przez niewłaściwe zarządzanie majątkiem spółdzielni przez organy spółdzielni oraz brak skutecznego nadzoru nad kosztami eksploatacji.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty na fundusz remontowy, z obecnej wartości 1,40 zł/m2 do wartości 1,20 zł/m2 obowiązującej w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: opłata ta jest mocno zawyżona przez niewłaściwe zarządzanie funduszem remontowym, brak skutecznego nadzoru nad kosztami remontów i wykorzystywanie środków finansowych funduszu remontowego na cele niezwiązane z jego przeznaczeniem.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zobowiązaniu zarządu spółdzielni do negocjacji cen za dostawy ciepła do ogrzewania mieszkań i budynków spółdzielni oraz podgrzania ciepłej wody i wynegocjonowania przywrócenia cen obowiązujących w poprzednim okresie grzewczym.

Uzasadnienie: Ostatnia podwyżka cen taryfy dla ciepła, przez Spółkę Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” w Kętrzynie, jest naszym zdaniem nieuzasadniona. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej nie powinni pokrywać nieuzasadnionych kosztów poniesionych przez Spółkę przy zakupie i remoncie następnego budynku oraz przy budowie stadionu miejskiego.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o likwidacji funduszu wymiany wodomierzy i jednoczesnym zobowiązaniu rady nadzorczej do jego likwidacji, rozliczenia oraz zwrotu pobranych z tego tytułu opłat.

Uzasadnienie: Wodomierze są własnością mieszkańców i nie stanowią majątku spółdzielni. Umowa na dostawę wody jest zawarta pomiędzy Spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kętrzynie a mieszkańcem. Spółdzielnia nie miała więc, naszym zdaniem, podstawy prawnej do wprowadzenia tych opłat. Opłaty powinny zostać zwrócone z należnymi odsetkami. Wymiana wodomierzy powinna być dokonana przez mieszkańców i finansowana z funduszu remontowego rozliczanego od wielu lat oddzielnie dla poszczególnych budynków.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zmniejszeniu opłaty za konserwacje domofonu, z obecnej wartości 2,00 zł/mc do wartości 1,30 zł/mc obowiązującej poprzednio w 2017 i 2018 r.

Uzasadnienie: Opłata ta jest mocno zawyżona przez brak skutecznego nadzoru nad kosztami eksploatacji.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zwrocie opłaty za konserwacje domofonu, niesłusznie pobieranej za okres gwarancji i rękojmi domofonu.

Uzasadnienie: Opłaty te były pobierane niesłusznie i powinny zostać zwrócone mieszkańcom po ewentualnym potrąceniu udokumentowanych napraw wynikających z uszkodzeń, których gwarancja lub rękojmia nie obejmowała.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za zmniejszeniem opłat lub zostać w domu i więcej płacić.

 

 

Spis treści