Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcy dalej upominają się o wyjaśnienie strat, które powoduje złe zarządzanie spółdzielczą telewizją. Panowie Krzysztof i Kazimierz 15 stycznia ponownie wystosowali pismo do władz spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni nie udzieliły nam pełnej odpowiedzi na nasze pisma z dnia 10 listopada i 27 listopada w sprawie strat finansowych, wynikłych z niegospodarności w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej, ujawnionych przez lustrację (kontrolę) przeprowadzoną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

W związku z tym, po raz trzeci, pytamy i żądamy odpowiedzi:

1. Dlaczego Prezes Arkadiusz Książek ukrywa straty związane z działalnością KTK ?

2. Jaka jest kwota strat od początku roku do ostatniego miesiąca rozliczeniowego na prowadzeniu działalności KTK za 2017 r. ?

3. Czy był przetarg i jaki był wynik przetargu na prowadzenie KTK ?

4. Czy Spółdzielnia uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie umowy z firmą realizującą program ?

5. Jaką kwotę uzyskała Spółdzielnia za udostępnienie koncesji i dostęp do sieci odbiorców – mieszkańców naszej spółdzielni ?

6. Dlaczego Rada Nadzorcza w tym jej przewodniczący tolerują straty finansowe i niegospodarność ?

7. Dlaczego stratami z powodu złego zarządzania KTK, przez prezesa Arkadiusza Książka, obciążani są spółdzielcy ? Dlaczego płacą za to także spółdzielcy, którzy nie oglądają KTK ?

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury 

Spis treści