Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy Niedziółka manipuluje Radą Biznesu? RB-Cz.2

9 grudnia 2021 r., jeden dzień przed sesją nadzwyczajną 10 grudnia, burmistrz Ryszard Niedziółka odpowiedział na pytania radnego Rafała Rypiny, o których pisaliśmy w tekście Czy Niedziółka manipuluje Radą Biznesu? Cz.1

Radny Rafał Rypina na sesji 10 grudnia zapytał:

W zarządzeniem 17/2019 Burmistrza Miasta Kętrzyn, z 17 stycznia 2019 r., w sprawie powołania Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn w paragrafie 6 pkt. 2) jest zapis "Kadencja rady trwa 2 lata, kandydat ma wyrazić zgodę na kandydowanie."

W odpowiedzi na moje pytanie; "Czy powoła pan Radę Biznesu na kolejną kadencję? Jeśli tak, to kiedy i na jakiej podstawie?"

uzyskałem odpowiedź; "Rada Biznesu została powołana 17 stycznia 2019 r. i jej kadencja kończy się w styczniu 2024 r."

W związku z tym mam następujące pytanie: Kiedy pan burmistrz miasta Kętrzyn wydał zarządzenie o wydłużeniu kadencji bądź powołaniu Rady Biznesu na kolejny okres?  

Przeglądałem biuletyn informacji publicznej i nie widziałem żadnego nowego zarządzenia w tej sprawie.

 

KBC

Niespodziewanie, w dniu 15 grudnia 2021 r., na stronie BIP Miasta Kętrzyn ukazało się zarządzenie nr 220/2020  burmistrza Niedziółki, z dnia 22 lipca 2020 r.

 

Po dociekliwych pytaniach radnego, w "niespodziewany sposób" odnajduje się zarządzenie sprzed 1,5 roku? 

Może to zarządzenie, wydane w dniu 22 lipca, przyniósł jakiś Mikołaj?

 

PS 

Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

 

Spis treści