Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Obwodnica w trzech aktach.

Część pierwsza - odcinek centralny

Gałwuny - Stara Różanka.

Jak wielokrotnie podkreślałem, najlepszym rozwiązaniem dla miasta Kętrzyn i powiatu kętrzyńskiego jest przeprowadzenie obwodnicy w sposób, jaki wskazałem w roku 2013 i 2017. To rozwiązanie pozwoliłoby przenieść cały ruch tranzytowy na obecną drogę 650, a formalnie na zmianę przebiegu drogi 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko. Obecna droga 592 na tym odcinku stałaby się drogą powiatową o subregionalnym znaczeniu, służąc społeczności powiatów kętrzyńskiego i giżyckiego, a sezonowo - również turystom.


[Rys.1] Przebieg obwodnicy rekomendowany w roku 2013. 

 

Wobec braku zainteresowania kompleksowym rozwiązaniem problemu ruchu drogowego na terenie powiatu kętrzyńskiego przez władze miasta, powiatu i województwa, a także w związku z forsowaniem "bubla", który nie dosyć, że nie rozwiąże problemów - to stworzy nowe, przygotowałem skorygowaną wersję koncepcji obwodnicy dostosowaną do założenia pozostawienia ruchu tranzytowego na obecnym odcinku drogi 592 w kierunku Giżycka. Przedmiotowe rozwiązanie jest więc na swój sposób kompromisem, ale też, co należy podkreślić - jedynym akceptowalnym sposobem przeprowadzenia nowej drogi w wariancie pozostawienia tranzytu na odcinku Kętrzyn - Giżycko. 

[Rys.2] Szkic skorygowanego przebiegu obwodnicy na tle forsowanego przez ZDW "bubla".

 

Obwodnica składa się z trzech  odcinków zasadniczych: Muławki - Gałwuny, Gałwuny - Stara Różanka, Stara Różanka - Karolewo. Każdy z nich można realizować odrębnie, co przyspieszy realizację całego przedsięwzięcia. Optymalnie byłoby rozpocząć budowę drogi od odcinka centralnego Gałwuny -  Stara Różanka. Odcinek ten sam w sobie nie zapewni ani przejścia drogi 591, ani w pełnym zakresie drogi 592. Jest jednak kluczowy dla zdjęcia ruchu tranzytowego z ulicy Daszyńskiego i Traugutta oraz odciążenia ulicy Sikorskiego, a także ciągu ul. Skłodowskiej - Aleja Pileckiego.


[Rys. 3] Odcinek Gałwuny - Stara Różanka wraz z obiektami budowlanymi. Kolor czerwny - projekt ZDW.

Kolor niebieski - skorygowany przebieg obwodnicy.

 

Realizacja odcinka centralnego powinna obejmować węzeł drogowy typu WB u zbiegu obwodnicy z ulicą Sikorskiego, oraz rondo zwykłe średnie wraz z obejściem typu "by - pass" dla relacji północ - zachód, a w przypadku braku uzyskania wymaganej odległości wlotów południowego i wschodniego - również dla relacji południe - wschód. Węzeł WB w Gałwunach ma docelowo zminimalizować opór dla docelowego odcinka "A" Muławki - Stara Różanka i uczynić obwodnicę konkurencyjną dla obecnego przejazdu ulicami miasta w ciągu drogi 591. Wykonanie węzła powinno w minimalny sposób ingerować w krajobraz i w maksymalnym stopniu wykorzystywać walory terenowe. Wobec powyższego, na bezkolizyjnym skrzyżowaniu, jak wskazałem to w roku 2013, ulica Sikorskiego powinna przebiegać wiaduktem na poziomie "0", natomiast obwodnica na poziomie "-1" wykorzystując naturalne obniżenie terenu po południowej stronie ulicy Sikorskiego (należy wykonać jedynie niweletę po stronie północnej).


[Rys.4] Uproszczony rysunek węzła typ WB z 2013 roku.

 

Obwodnica powinna być wykonana w standardzie drogi o podniesionej prędkości. Odcinek Gałwuny - Stara Różanka, jako skupiający strumienie ruchu z drogi 591 i 592, powinien być wykonany, jako 2+2 lub 2+1 w układzie naprzemiennym (szczegółowe materiały wykonawcze przekazane zostały 5 lat temu do ZDW).

Rekomendowany przebieg tego odcinka w przeciwieństwie do rozwiązania forsowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, uwzględnia ekspansję budownictwa na kętrzyńskich "Falklandach" (obecnie budowane sa domy przy ul. Bolesława Śmiałego, Lawendowej i Chabrowej) oraz odsuwa drogę od Rozlewiska Wopławka mającego od 2009 roku status użytku ekologicznego!

Wypełnia więc w sposób synergiczny wszystkie postulaty urbanistyczne, społeczne i ekologiczne, przy jednoczesnym spełnieniu warunków brzegowych dla właściwego pod względem modelowania ruchu - przebiegu drogi.

Pan M.

Ciąg dalszy nastąpi…

 

 

 

 

Spis treści