Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kto zarobi na

likwidacji stołówki MOPS ?

Radny Zbigniew Nowak, podczas sesji w dniu 3 marca 2022 roku, wystąpił w obronie stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamiar likwidacji, stołówki MOPS przy ul. Sikorskiego, przez burmistrza, budzi duże kontrowersje wśród radnych i mieszkańców. Podobno uzasadnieniem likwidacji stołówki ma być, jak wynika z wypowiedzi dyrektorki MOPS, fatalny stan techniczny. Jednak nie jest to zgodne z rzeczywistością, bo po kontroli radnego Zbigniewa Nowaka i Romana Chodary okazało się, że stołówka jest w dobrym stanie technicznym.  Jest bardzo dobrze wyposażona i przygotowana do wydawania około 200 obiadów dziennie.

Czy prawdą jest, że burmistrz(?), może razem z zastępcą(?), wymyślili: zlikwidujemy stołówkę a w budynku zrobimy pomieszczenia do spotkań i rozrywek dla seniorów? Czy jest to prawdziwa przyczyna likwidacji(?), czy tylko pretekst do $ $ $ $ $ (?) o czym pisano w komentarzach do tekstu "Likwidacja stołówki MOPS !" (?)

Dlaczego burmistrz pomija funkcję społeczną, jaką spełnia stołówka od początku swojego istnienia? Przecież stołówka MOPS realizuje program „Posiłek w szkole i w domu'’ dofinansowany z funduszy rządowych. Obsługuje wiele imprez okolicznościowych organizowanych przez miasto. Ponadto miasto posiada wiele wolnych niewykorzystanych pomieszczeń np. w byłej szkole podstawowej nr 2.

Czy prawdą jest, że faktyczną przyczyną likwidacji stołówki jest zamiar przejęcia wydawania obiadów przez jednego ze znajomych burmistrza prowadzącego restaurację?

Czy w tym celu trzeba krzywdzić pracowników i mieszkańców korzystających ze stołówki?

Radny Nowak podczas sesji zażądał danych dotyczących ilości i cen wydawanych obiadów oraz ponoszonych kosztów w celu przeprowadzenia analizy ekonomiczno – społecznej. Zapowiedział, że wystąpi z pisemnym wnioskiem do burmistrza.

Czy radny dostanie prawdziwe dane? Czy będzie tak jak z wyliczeniem ceny za odpady komunalne, gdy burmistrz przedstawił radnym nieprawdziwe dane do uchwały a mieszkańcy do tej pory płacą zawyżone opłaty za śmieci?

KBC

Czy kętrzyńskie organizacje społeczne i rada seniorów dadzą się zmanipulować i wykorzystać do likwidacji stołówki MOPS?

Czy wygra interes miasta i mieszkańców czy interes burmistrza i jego znajomych wykonujących usługi (z prowizją)?

 

 

 

 

Spis treści