Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pani Henryka Szturo mieszkanka Kętrzyna wystąpiła na 38. sesji rady miejskiej w sprawie złego wydawania naszych pieniędzy przez burmistrza:

"Uczestniczyłam w konsultacjach z mieszkańcami w sprawie przebudowy targowiska miejskiego. Konsultacje zostały nagle przerwane a dzisiaj Pan Burmistrz wnosił o zmiany w „Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do 2025 roku” związane z przebudową targowiska.

Panie Burmistrzu, niedawno budował Pan to targowisko za miliony złotych. Wybudował Pan bez konsultacji z mieszkańcami „betonowe zasieki”. Te pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Teraz znowu bez wiedzy mieszkańców marnujecie kolejne pieniądze? Czy nie dosyć tego działania przeciwko osobom korzystającym z targowiska, przeciwko mieszkańcom miasta?

Wnioskuję aby Pan Burmistrz najpierw przedstawił Radzie Miejskiej wyniki konsultacji a dopiero potem wnioskował o wydawanie miejskich pieniędzy, ponieważ Burmistrz napisał nieprawdę. Na końcu pisma Burmistrza (Nr: ZFZ.062.2.5.2017 z dnia 11 maja 2017r.), do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, znajduje się zdanie: „W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia do programu ww. zadania nie wpłynęła żadna uwaga.” Byłam na konsultacjach dwa razy, powinny być z tych spotkań protokoły a na konsultacjach wszyscy uczestnicy: sprzedawcy i mieszkańcy byli przeciwni projektowi Burmistrza."


 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści