Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

KBC informuje że:

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie odbędzie się 11 maja 2017 r. o godz. 14:00

Tematem sesji są zmiany w budżecie w związku budową stadionu.

Posiedzenia komisji odbędą się w terminach:

Komisja Edukacji w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 11:00,

Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 14:00,

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 13:00.

25 maja planowane jest następne posiedzenie rady miejskiej

Posiedzenia odbędą się w Ratuszu Miejskim.

Kętrzyn bez cenzury publicznie pyta:

Dlaczego Burmistrz i Rada Miasta nie informują mieszkańców o sesji? Przecież termin sesji był znany już 5 maja.

Czyżby dlatego, że budowa stadionu jest bardzo droga i nieopłacalna, ponieważ burmistrz buduje stadion bez dofinansowania,  które dostały inne miasta?

Czy jest to następny przykład niegospodarności burmistrza Hećmana, który zaciąga kredyty a nie umie uzyskać dofinansowania?

Mieszkańcy Ketrzyna, których zapraszamy na sesję, maja prawo zapytać burmistrza i radnych:

Dlaczego burmistrz Hećman marnotrawi nasze pieniądze?

Jak długo i w jakiej wysokości, my mieszkańcy, będziemy spłacać kredyty burmistrza?

Zapraszamy na sesję i komisje. Zobaczymy czy burmistrz odpowie na pytania mieszkańców? 

PS. Kilka godzin po naszej informacji, na stronie miejskiej, w zakładce wydarzenia, ukazało się zawiadomienie o sesji.

Poczekajmy, może ukaże się też, tam gdzie powinno, na stronie BIP miasta Kętrzyn?

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści