Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Rafał Rypina Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas 37 Nadzwyczajnej Sesji, przed głosowaniem stanowiska rady w sprawie: „Zawarcia ugody przed sądem powszechnym pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn, a prowadzącymi przedszkola niepubliczne do dnia 31.08.2020 r.”, powiedział:

- Potwierdzam to, co powiedziała pani przewodnicząca Wioletta Czech i radny Zbigniew Nowak. 28 października 2019 r. podjęliśmy stanowisko i przekazaliśmy kompetencje burmistrzowi, żeby on sprawę poprowadził.

W tamtym stanowisku jasno zobowiązaliśmy burmistrza: do bieżącego informowania rady miejskiej o stanie spraw i o podejmowanych działaniach. Może [burmistrz] „rozumie inaczej” ten punkt, ale informowanie o bieżących działaniach, to jest [zdawanie relacji] na bieżąco.

Co miesiąc!

Jeżeli się nic nie dzieje, to co miesiąc w sprawozdaniu powinna być informacja: na razie w tej sprawie się nic nie dzieje”.

To jest bieżące informowanie!

Jeżeli chodzi o obecne stanowisko, to wypowiedziałem się już w stanowisku w 2019 r. Głosowałem wtedy „za” a w dniu dzisiejszym wstrzymam się od głosu.

Odczytam także wnioski mieszkańca, który chciał wziąć udział w sesji zdalnie. Niestety nie zostało mu to umożliwione [przez burmistrza]

KBC

O stratach pisaliśmy w tekstach:

 

Ciąg dalszy nastąpi, a w następnych odcinkach:

  •  Dlaczego Niedziółka nie wykonał poleceń zawartych w stanowisku Rady Miejskiej? 
  •  Czy radny Krystian A. z klubu burmistrza umie czytać ze zrozumieniem?
  •  Co zastępca i burmistrz ukryli przed radnymi?

     

 

 

 

 

Spis treści