Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radni, komu ślubowaliście?

 

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

To ślubowanie składali wszyscy radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego. Wideo jest dostępne w BIP Miasta Kętrzyn.

Czy odwołanie z komisji rewizyjnej, radnych którzy kontrolowali utratę 14 milionów dofinansowanie przez burmistrza, miało na celu dobro mieszkańców?

Troje radnych: Helena Szymkiewicz, Czesław Ćwik i Edward Mitros chciało dokładnie skontrolować brak działań burmistrza. Chcieli ustalić, czy burmistrz po podpisaniu umowy przekazał urzędnikom informację, że mieli jeden miesiąc czasu na uruchomienie procedury? Czy pokazał im umowę lub przekazał jej kopię? Czy burmistrz Niedziółka dopilnował terminu procedury?

Odwołanie komisji rewizyjnej a potem brak zgody na powołanie radnego Ćwika spowodowało przerwanie kontroli.

Nie ma komisji rewizyjnej, nie ma kontroli.

A przecież komisja rewizyjna powinna być powołana na tej samej sesji, na której została odwołana. Od tego czasu odbyły się już dwie sesje rady miejskiej. Komisję można było powołać już trzy razy, pierwszy raz na sesji na której ja odwołano.

11 radnych, tych od „podpierania” burmistrza,

dalej blokuje powołanie komisji rewizyjnej.

Radni: Toruński, Abramowicz, Duczek, Sapiński, Baranowski i Waszkiewicz znaleźli czas na wniosek personalny o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącej.

Czy na te stanowiska, w nagrodę, zostaną powołani „podpieracze” burmistrza?

Czy zabrakło im czasu i chęci na powołanie komisji rewizyjnej do kontrolowania działań burmistrza?

Czy tych 11 radnych, wymienionych w tekstach:

"Oto jest g**** zdrajcy"

Niedziółka i jego radni - Podwyższyli podatki o 30 %

pamięta o swoim ślubowaniu?

 

Komu ślubowaliście? Burmistrzowi Niedziółce?

Mieszkańcom ślubowaliście!

Ślubowaliście dbać o dobro miasta i jego mieszkańców!

 

 

 

 

Spis treści