Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Rada Miejska podjęła  stanowisko ws kontroli NIK

Projekt stanowiska  podpisany przez radnych: Zbigniewa Nowaka, Romana Chodarę, Władysława Zareckiego i Marzenę Gajek przedstawił na sesji Zbigniew Nowak. Projekt stanowiska radnych ws kontroli NIK poddano głosowaniu.

Rada Miejska stosunkiem głosów 10 za do 5 przeciw podjęła  stanowisko w sprawie odniesienia się do decyzji Delegatury NIK w Olsztynie z dnia 15 listopada 2023 r. 

Przed głosowaniem burmistrz Niedziółka wstał i bez słowa opuścił sesję. 

Do końca sesji już nie wrócił.

Dlaczego?

 

 

 

 

 

Spis treści