Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Homza - Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na prośbę mieszkańców Miejscowości Trzy Lipy i  Gnatowo, zorganizował w dniu 8-10-2021 r. spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn.

Źródło zdjęcia: Facebook Zbigniew Homza

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli: 

Waldemar Królikowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Władysław Łukaszuk – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji z naczelnikiem wydziału. 

Zbigniew Homza - Radny Sejmiku, organizator spotkania

Michał Kochanowski – Starosta Powiatu Kętrzyńskiego

Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn.

Dyskusja nad wariantami przebiegu drogi, w okolicy miejscowości Trzy Lipy i  Gnatowo, trwała ponad dwie godziny. Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich omawiali możliwości przebiegu drogi ze względu na warunki geologiczne, możliwości techniczne, ograniczenia środowiskowe i możliwości finansowe.

Mieszkańcy zaprezentowali mapki przebiegu drogi zaproponowane przez specjalistę transportu i społecznika znanego jako „Pan M”, prezentowane w tekstach „Obwodnica” dla ubogich?” iKradzione nie tuczy”.

Zbigniew Homza zaznaczył, że najważniejszy jest aspekt społeczny, ludzki, bo droga ma służyć mieszkańcom i ułatwiać im życie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważy wykonanie odwiertów w celu wykonania badań geologicznych, ponieważ ostatnie badania były wykonywane w latach ‘70 ubiegłego wieku. Pozwoli to na optymalne zaprojektowanie drogi.

Następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w sali Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, po uzyskaniu wyników badań z odwiertów.

Źródło zdjęcia: Facebook Zbigniew Homza

Komentarz KBC

Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie drogi stanowiącej "obejście" Kętrzyna, z mieszkańcami, którzy protestują przeciwko niekorzystnemu dla nich przebiegowi drogi.

Zbigniew Olenkowicz – Radny Powiatu Kętrzyńskiego, podczas sesji powiatowej, w dniu 23-09-2021 r.,  powiedział: Mieszkańcy kupowali działki w Trzech Lipach i budowali domy z dala od dróg komunikacyjnych. Czy z tymi mieszkańcami ktoś rozmawiał, że tam powstanie obwodnica miasta? Nikt nie chce mieszkać w pobliżu obwodnicy ze względu na hałas i bezpieczeństwo dzieci. Miało być cicho i spokojnie a teraz otrzymają co innego.

Przypomnijmy, że Rafał Rypina - Radny Miasta Kętrzyn z koncepcją obwodnicy, korzystną dla mieszkańców, opracowaną przez „Pana M”,  zapoznał oficjalnie przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w dniu 25 kwietnia 2017 roku.

Przebieg drogi będzie niekorzystny dla mieszkańców miejscowości: Biedaszki Małe, Trzy Lipy, Gnatowo, Marszewo, Gałwuny, Bałtrucie, Nowa Różanka, Wopławki, Czerniki, Karolewo oraz kętrzyńskich osiedli Willowe i Piastowskie, ulic Rataja i Jagieły od strony Bałtrucie.

Na tym spotkaniu nie było

burmistrza Niedziółki i zastępcy Wróbla!

 

 

 

 

Spis treści