Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kulas ponownie wystąpił, 29-12-2020 r., do  Burmistrza Miasta Kętrzyn o umożliwienie mieszkańcom zdalnego udziału w sesji. 

W związku z informacją umieszczoną na stronie BIP miasta Kętrzyn, o treści:

„XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie. Informacja ogłoszona dnia 2020-12-28 17:39:40

“Osoby chętne do wzięcia udział w XXXIII Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 897520526 do dnia 30.12.2020 do godziny 11:00”

Nr sesji: XXXIII/2020. Data: 30 grudnia 2020r., godz. 13:00. Tryb hybrydowy. Miejsce: W sali nr 6 Ratusza Miejskiego, przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1 odbędą się obrady stacjonarne przy udziale części osób, pozostałe osoby będą obradowały zdalnie.”

zgłaszam chęć udziału w sesji, w trybie zdalnym, ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zamierzam wystąpić, jako wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców, z planem wygospodarowania środków w budżecie na 2021 rok, które będą przeznaczone na zaspokojenie istotnych potrzeb mieszkańców.

Zdjęcie z wideo sesji rady miejskiej w 2019 r

Według uzyskanych ostatnio informacji, jeden z radnych może być zakażony koronawirusem i będzie on uczestniczył w sesji w trybie zdalnym. Pozostali uczestnicy sesji nie mają wykonanych testów na obecność koronawirusa, wobec tego, w celu wykluczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, podczas wystąpienia na sesji, moje żądanie jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Spis treści