Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radna Marzena Gajek starała się bronić burmistrza. Link do pełnej wypowiedzi tutaj.

- Odnoszę takie wrażenie – mówiła - że my dzisiaj uchwalamy, inną uchwałę. Jest to uchwała o wotum zaufania. Oceniamy dzisiaj burmistrza i wyciągamy różne tematy, które nie powinny być, moim zdaniem,  poruszane. (...)

- Zadajemy różne pytania; miedzy innymi,

po co było ogłaszanie, że nie będziemy podnosić podatków?

Każdy ma jakiś cel i pewnie jakiś cel był. Kiedy burmistrz to ogłaszał miał taki cel i uważał, że tak zrobi (…)

- Dzisiaj podejmujemy temat dość trudny, (…)  

bo przecież chcemy przenieść część kosztów na mieszkańców.

 

Konsekwencje tej decyzji są dla włodarzy często niepomyślne.

- Ktoś ze skarbników powiedział, że budżet to sztuka rozkładania rozczarowań. Pani skarbnik dzisiaj też jest oceniana w sposób taki, że jest jakby winna, że budżet w ten sposób wygląda.

- Z czego ten budżet miałby inaczej wyglądać, skoro taką myśmy schedę uzyskali w roku 2018? (…)

- Może to nie było dobre, że te podatki zostały obniżone. Dzisiaj stoimy przed dylematem, czy je podnieść, czy nie podnieść?

Ja nie widzę tutaj dylematu. Muszą te podatki być podniesione.

Jeżeli dzisiaj nie podniesiemy, to staniemy przed taką decyzją w przyszłym roku. I też trzeba będzie ją podjąć. (…)

 

PS Burmistrz swojej radnej nie odpowiedział. Nie wyjaśnił jej, jaki miał cel planując w budżecie podniesienie podatków i jednocześnie mówiąc, że nie będzie ich podnosił.

Pomimo braku wyjaśnienia,  radna Marzena Gajek nie widziała dylematu. Głosowała za podniesieniem podatków.

PPS Czy można zgodzić się ze zdaniem radnej, że ocena burmistrza i jego błędnych decyzji, nie powinny być poruszane na sesji?

Czy powodem załamania budżetu jest wyskie wynagrodzenie zastępcy burmistrza, burmistrza, skarbnika,  naczelników i prezesów z obcych miejscowości?

Czy raczej ich niekompetencja w zarządzaniu finansami miasta?

 

 

Spis treści