Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Od kiedy istnieje

fundusz remontowy garaży?

Ta nie-sprawiedliwa opłata?

Drastyczne podwyżki za garaże wprowadził zarząd i rada nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Członkowie spółdzielni – mający własnościowe prawa do garażu - cały czas pytają: dlaczego płacimy tak duże opłaty?

 

Spółdzielcy, w obronie swoich pieniędzy, od wielu lat występują pisemnie do zarządu o merytoryczne uzasadnienie podwyżek tych opłat.

Zarząd mija się z prawdą pisząc:

Fundusz remontowy garaży został utworzony w 2018 roku, by nie obciążać kosztami remontów stawki eksploatacyjnej i umożliwić nieruchomościom garażowym stopniowe gromadzenie środków na remonty

Jak wyglądała historia istnienia niesprawiedliwych obciążeń o nazwach: „odpis na remonty”, „odpis remontowy garaży”, „fundusz remontowy”?

Pismo z dnia: 23/12/2003r. „W związku z koniecznością prowadzenia odrębnej ewidencji opłat za garaże od dnia 1.01.2004 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie uprzejmie informuje Panią/a, że opłaty eksploatacyjne za garaż należy dokonywać w nowych książeczkach opłat. Wzrost opłat wynika z dwóch elementów: Pierwszy, to wzrost o 0,12 zł/m2 wynikający z decyzji zewnętrznych idotyczy opłat za wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości. Drugi, to wzrost odpisu na remonty o 0,28 zł/m2, który zostanie przeznaczony na naprawę bieżącą dachów i asfaltowanie nawierzchni betonowej pomiędzy boksami garażowymi.”

Pismo z dnia: 11/01/2006 r. „Otóż istnieją w świetle obowiązujących przepisów dwie możliwości: pierwsza, to przeniesienie przez Zarząd Spółdzielni na rzecz właścicieli prawa do garażu zprawem wieczystego użytkowania gruntów. Taka sytuacja jest dla właścicieli w dalszym ciągu połowicznie korzystna, gdyż z jednej strony zmniejszy się nieznacznie opłata za garaż a jej właściciel ponosić musi opłaty takie jak: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, amortyzację, fundusz remontowy

Pismo z dnia: 23/01/2006r. „Odpisy zaś na fundusz remontowy dawały ogólną kwotę 48 448 złotych, co nie starczało nawet na pokrycia dachów czy inne prace remontowe (ponad 400 garaży). Obecnie kwota przeznaczona na remonty garaży będzie wynosiła 58 472 zł i zostanie przeznaczona na: utwardzenie nawierzchni pomiędzy garażami (przy bazie ZBR), modernizacja wyjazdów przy ul. Piastowskiej, krycie połaci dachowych Vi IV boksu, wymiana obróbki blacharską na 8 garażach”

Pismo z dnia: 02/04/2007 r. „Według naszej wstępnej wyceny koszt takiej drogi na dzień dzisiejszy waha się w granicach 20 tys. zł i może być częściowo sfinansowany z odpisu remontowego garaży, który w skali roku wynosi ok. 5 tys. zł.”

Pismo z dnia: 29/10/2008r. „Reasumując powyższe Zarząd Spółdzielni w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko mówiące o wyodrębnieniu poszczególnych boksów garażowych z jednoczesnym przejęciem użytkowania wieczystego gruntu, na którym zlokalizowane są garaże oraz zakupem udziału w planowanej drodze bądź też ooczekiwaniu na wykonanie drogi ze środków pochodzących z funduszu remontowego garaży.”

Załącznik nr 1 do pisma z dnia: 12/12/2008 r. „(zainteresowani na zebraniu pytali o fundusz remontowy garaży i możliwość jego wykorzystania na drogę, służebność drogi dojazdowej do garaży. Prezes Zarządu: droga musi zostać wykonana, członkowie płacą fundusz remontowy od kilku lat, w związku z czym nie poniosą strat, dojazd musi zostać zabezpieczony, zarząd będzie proponował do planu remontowego na 2008 r. wykonanie drogi, po wcześniejszym wydzieleniu działki od szczytu Królowej Bony 2).”

Pismo z dnia: 29/11/2010 r. „Obowiązująca od 1 marca 2011 r. opłata za: eksploatację garażu dla członka Spółdzielni ulega zmianie z kwoty 2,65 zł za 1m2 netto na 2,85 zł za 1m2 netto miesięcznie; Powyższa zmiana obejmuje wzrost stawki funduszu na remonty garaży.

Pismo z dnia: 2011/02/22 r. „Na stawkę eksploatacyjną garaży składają się następujące pozycje kosztowe: podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie-0,83 zł/m2, koszty utrzymania czystości-0,06 zł/m2, koszty konserwacji i materiałów-0,07 zł/m2, koszty ubezpieczenia nieruchomości garażowych-0,06zł/m2, koszty obsługi eksploatacyjnej i technicznej-0,13 zł/m2, koszty ogólne Spółdzielni-0,44zł/m2, koszty utrzymania mienia Spółdzielni-0,06 zł/m2, na fundusz remontowy 1,20 zł/m2. Razem stawka netto wynosi 2,85 zł/m2. Eksploatacja garaży jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT), a stawka wynosi 23%, co stanowi kwotę 0,66 zł/m2, wobec powyższego stawka brutto stanowi 3,51 zł/m2. Fundusz remontowy dotyczący garaży wynika głównie z potrzeby wykonania dojazdu do garaży przy ul. Kr. Bony 2 i 4 i tym samym stworzenie warunków do ich wyodrębnienia w pełną własność.”

Pismo z dnia: 01/03/2011 r. „Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "PIONIER" w Kętrzynie uprzejmie informuje, że ulega zmianie opłata z tytułu wzrostu stawki funduszu na remonty garaży.”

Pismo z dnia: 28/12/2011 r. „Obowiązująca od 1 kwietnia 2012 r. opłata za eksploatację garażu dla członka Spółdzielni ulega zmianie z kwoty 2,85 zł za 1 m2 netto na 3,05 zł za 1 m2 netto miesięcznie. Powyższa zmiana obejmuje wzrost podatku od nieruchomości, kosztów konserwacji, obsługi technicznej i eksploatacyjnej oraz funduszu na remonty.”

Cytowane wyżej dokumenty potwierdzają

mijanie się zarządu z prawdą ,

w swoich pismach do spółdzielców.

Krzysztof Głusiec - Stowarzyszenie Mieszkańców MPW

Cdn.

 

KBC
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej pytają:

 

 

 

 

 

Spis treści