Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 23 grudnia, przed wigilią, radni miejscy otrzymali zaproszenie na sesję budżetową. Pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, 30 grudnia radni będą uchwalać budżet na 2021 rok.

 Dlaczego pomiędzy świętami? To taki chwyt stosowany przez osoby, które chcą ukryć niewygodne informacje przed organem zatwierdzającym. W zaaferowaniu pomiędzy świętami łatwiej jest coś ukryć i nie dopowiedzieć.

Dlaczego nie ma informacji na stronach urzędu miasta i stronie BIP - Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kętrzyn?

Foto: strona internetowa UM Kętrzyn

 To taki chwyt stosowany przez osoby, które chcą ukryć niewygodne informacje przed mieszkańcami. Burmistrz Niedziółka, od czasu inicjatywy referendalnej i słusznych zarzutach mieszkańców wygłaszanych na sesjach i komisjach, unika odpowiadania na pytania. Niedziółka w ogóle unika mieszkańców i dlatego nie udostępnia również, mieszkańcom, możliwości zdalnego zabrania głosu na sesjach i komisjach.

Projekt Budżetu Miasta na rok 2021 jest zamieszczony na stronie BIP

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021 stanowi Załącznik nr 3 do projektu budżetu na rok 2021

Plan wydatków budżetu miasta został napisany bardzo małą czcionką.

Dlaczego?

Czy burmistrz Niedziółka chce ukryć niewygodne dla siebie liczby?

Przecież na zwykłym tablecie radnego te dane będą zupełnie niewidoczne.

 Niedziółka szuka oszczędności m.in. rezygnując z dofinansowania budowy drogi. Czy to prawidłowe postępowanie? Czy nie powinien poszukać oszczędności w najpierw swoim wynagrodzeniu i w wysokich wynagrodzeniach zatrudnionych, kumotrów z obcych miejscowości?

Poszukać oszczedności, zgodnie z powiedzeniem:

Chcesz oszczędzać? 

Zacznij od siebie!

Jednym z buwersujących przykładów jest dyrektor Kętrzyńskiego Centrum Kultury, mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego, który

zarabia więcej niż w dyrektorzy w innych miastach, więcej niż prezes niejednej spółki?

W czasie pandemii KCK ograniczyło działalność a dyrektor podobno utworzył, dodatkowe, stanowisko zastępcy dyrektora?

Niedziółka zatrudnia na wysoko płatne stanowiska i sowicie wynagradza obcych mieszkańców. Skoro obciąża mieszkańców wysokimi opłatami i chce wprowadzić dodatkowe opłaty od garaży, to ja mam inną propozycję:

Burmistrz powinien oszczędzanie zacząć od siebie i:

1)  Obniżyć wynagrodzenie burmistrza o 30%,

2)  Obniżyć wynagrodzenia naczelników, dyrektorów i prezesów średnio o 20 %

3)  Zachować prawidłową strukturę wynagradzania, bo to nielogiczne, by niedoświadczony zastępca burmistrza zarabiał więcej niż burmistrz, a dyrektor małego KCK dużo więcej niż dyrektor jednostki budżetowej zatrudniającej kilka razy więcej osób!

4)  Zlikwidować nierówności w wynagradzaniu szeregowych pracowników miasta i jego jednostek organizacyjnych.

5)  Rozważyć likwidację etatu zastępcy burmistrza. Oprócz 130 tys. oszczędności w funduszu na  wynagrodzenia będzie duża oszczędność w wydatkach na zbędną propagandę.

To dobre propozycje, bo w tak trudnych czasach nisko wynagradzani pracownicy, bezrobotni i emeryci ze skromnym emeryturami nie powinni finansować wysokich wynagrodzeń burmistrza i jego znajomków z obcych miast.

PS Burmistrz nie wyjaśnił radnym, w wystarczający sposób, dlaczego rezygnuje z dofinasowania  do budowy drogi. Nie udostępnił informacji o wysokich wynagrodzeniach osób, które sam zatrudnił. Jak radni mają uchwalac budżet, gdy nie ma informacji do zaplanowania oszczędności? Czy powinni zmniejszyć fundusz wynagrodzeń o 10%, 15%, czy o 20% lub więcej?

 

 

 

 

Spis treści