Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Żądamy Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym !

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie SM Pionier, wybrani do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu we wrzesniu 2022 r., złożyli w dniu 20 czerwca 2023 r. do Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie pismo z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym:

"W związku z wydanym, przez Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny, w dniu 16 czerwca 2023 r., w sprawie o  sygn. akt I C 862/23,

Postanowieniem:o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 – 8/2023 - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”,

żądamy bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym przewidzianym przepisach prawa i Statucie SM Pionier.

Żądamy również niezwłocznego, czyli w ciągu kilku najbliższych dni, spotkania zarządu z członkami spółdzielni wybranymi do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

Niezwołanie walnego zgromadzenia, będzie umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków oraz ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych członków zarządu.

W załączeniu:

1. Postanowienie z dnia 06.2023 r. [LINK] 

2. Fotokopia Postanowienia zawierająca wzmiankę o wykonalności i doręczeniu.

3. Fotokopia doręczenia odpisu orzeczenia z dnia 16.06.2023 r. dla SM Pionier.

 

 

 

 

 

Spis treści