Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Nowak ocenia Niedziółkę Cz.2/3

Przedstawiamy drugą część wystapienia radnego Zbigniewa Nowaka podczas sesji absolutoryjnej w dniu 8 lipca 2021 r.

Sprawa druga, to słynna dzierżawa przedszkoli przy ul. Westerplatte i ul. Chrobrego. Również sprawa bardzo kontrowersyjna i nie znająca precedensu.

Bezspornym jest jednak, że prowadzenie przedszkola to nie działalność opiekuńcza lecz oświatowa, co wyraźnie wynika z:

  • treści art. 2 ustawy z dnia 24 maja 2018 r., i z tego że:
  • podlega nadzorowi kuratora,
  • dofinansowana jest z budżetu miasta i
  • jest w wykazie jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto.

Pan [burmistrz] kwalifikując przedszkola do placówek opiekuńczych świadomie i celowo uniknął przetargu. Powie Pan, że wojewoda prowadził postepowanie wyjaśniające i badał te kwestie nie stwierdzając uchybień. Otóż nie jest to prawdą.

Na moje pismo wojewoda udzielił mi odpowiedzi, że nie jest właściwy do wszczęcia i prowadzenia postepowania wyjaśniającego. Jedynie pani dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru prosiła o wyjaśnienia i przyjęła je w wersji, którą to Pan przedstawił i nie zagłębiała się czy naruszono, czy też nie, zarządzenie. W piśmie skierowanym do mnie także stwierdziła, że przedszkola to placówki opiekuńcze.

Dopiero po mojej odpowiedzi i załączeniu kopii art. 2 ustawy o systemie oświaty oraz wykazu jednostek oświatowych prowadzonych przez GMK a także tekstu zarządzenia 54/05 odpisała, że mówiąc o przedszkolach, jako o placówkach opiekuńczych, miała na myśli znaczenie encyklopedyczne.

Z tego tylko widać jak się Pani Dyrektor zagłębiała w problem. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że zawierając umowę dzierżawy na dwie w/w nieruchomości w trybie bezprzetargowym naruszył Pan Zarządzenie Nr 54/05.

Zastanawiam się do dzisiaj, w czyim interesie Pan działał?

Sprawa trzecia, to nadzór właścicielski nad spółkami. Otóż poziom tego nadzoru pokazała sprawa tego, co działo się w KTBS i zakończyło się rezygnacją prezesa z pełnionej funkcji.

Ale ta sprawa, która trwała niemal rok pokazała, że Pan [burmistrz Niedziółka] nie potrafił rozwiązać dość prostego problemu, polegającego na tym, iż osoba pełniąca funkcję prezesa nie posiadała ani kwalifikacji merytorycznych do zarządzania spółkami handlowymi, ani umiejętności radzenia sobie z realizacją zadań spółki, a już na pewno nie potrafiła współpracować z kadrą i można rzec działała na szkodę spółki.

Pan się temu miesiącami przyglądał i także nie potrafił wykorzystać instrumentów, jakie posiada właściciel spółki. Swoją bezradnością doprowadził Pan do „wylania się poza spółkę” tego, co się w niej działo.

Ciąg dalszy wystapienia radnego Zbigniewa Nowaka w części 3/3

 

KBC

Ad Sprawa druga. W czyim interesie działał Niedziółka? Wydzierżawił przedszkola bez przetargu wbrew stanowisku Rady Miejskiej. Ponieważ radni nie potrafili wyjaśnić tej sprawy, została zgłoszona do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ad Sprawa trzecia. Niedziółka nie potrafi nadzorować spółek. Do rady nadzorczej powołał obcych, spoza Kętrzyna. Oni za wiedzą i zgodą NIedziółki powołali prezesów. Dwóch z nich bez doświadczenia. Trzech z nich jest spoza Kętrzyna. Skutek: afery i podwyżki czynszów i opłat.

 

 

 

 

 

 

Spis treści