Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Petycja o budowę drogi miejskiej na ulicy Górnej w Kętrzynie. Część 1.

23 lutego 2022 roku mieszkańcy Ketrzyna złożyli petycję do Rady Miejskiej w Kętrzynie:

My niżej podpisani mieszkańcy ulicy Górnej w Kętrzynie, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową drogi na ulicy Górnej.

Droga, o której mowa znajduje się w fatalnym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej interwencji. Potężne dziury oraz koleiny, które powstały narażają na poważne uszkodzenia jeżdżące samochody. Korzystanie z tej drogi stało się niezwykle uciążliwe i niebezpieczne dla pieszych. Brak jest również oświetlenia ulicy.

Pragniemy  podkreślić, że wnioski w tej sprawie są składane już od ponad 20 lat.

Przedstawiciele władz naszego miasta wielokrotnie obiecywali pomoc w tej sprawie, jednak do chwili obecnej mieszkańcy nie doczekali się budowy fragmentu drogi należącego do Gminy Miejskiej Kętrzyn. Stan drogi z każdym dniem jest coraz gorszy.

Zwracamy uwagę, że zgodnie art. 7 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) jednym z zadań (a wręcz obowiązków), gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi poprzez utrzymywanie w należytym stanie dróg gminnych.

Zwracamy się z prośbą, aby naszą sprawę potraktować jako pilną.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

Ryszard Niedziółka, burmistrz miasta, odpisał:

W odpowiedzi na petycję dotyczącą budowy drogi na ul Górnej, uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kętrzyn w ramach II i III edycji programu Polski Ład złożyła wniosek celem uzyskania niezbędnego dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Wyniki rozpatrzenia wniosków będą znane w trzecim kwartale 2022 roku.

W związku z powyższym, jeżeli wnioskowane zadanie zostanie zakwalifikowane w ramach projektów Polskiego Ładu, tut. urząd będzie je realizował.

Rada Miejska podczas nadchodzącej sesji w dniu 28 kwietnia 2022 roku podejmie uchwałę o: "uznaniu petycji za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu: ...jednym z zadań jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty między innymi poprzez utrzymywanie w należytym stanie dróg gminnych"

KBC

Nie ma tej petycji i pism z nią związanych, na stronach internetowych miasta Kętrzyn. Może została utajniona?

Czy dlatego, że burmistrz w 2020 roku utracił 14,3 mln dofinansowania na ulice Ogrodową i Górną o czym pisaliśmy w artykule Utrata 14 milionów, to wina burmistrza Niedziółki?

Na budowę ulicy Górnej utracił 7,1 milionów zł dofinansowania, czyli 80 % kosztów budowy ulicy. Gdyby nie zapomniał o dofinansowaniu, to budowa ulicy byłaby w tym roku ukończona.

Co będzie gdy burmistrz nie dostanie dofinansowania, albo, co gorzej, burmistrz Niedziółka znowu zapomni rozpocząć budowę?

Pisaliśmy o tym w artykule Nie będzie niczego? Niedziółka mówi kononowiczem?

Ciąg dalszy nastapi...

 

 

 

Spis treści