Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wysłano  zawiadomienie  do  CBA

Do Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wysłano zawiadomienie o nieprawidłowościach w wydzierżawieniu bez przetargu dwóch przedszkoli. Zdaniem zgłaszających burmistrz miasta naruszył prawo lokalne, w tym zasady wydzierżawiania, najmu i oddania w użytkowanie określone w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.

Zdjęcie ilustracyjne 

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza nieruchomości zabudowane, przeznaczone na cele oświatowe, związane z działalnością zarobkową, wydzierżawiane są w trybie przetargu. Prowadzenie przedszkola niepublicznego jest działalnością w celach zarobkowych i wydzierżawienie tych nieruchomości może się odbywać tylko w drodze przetargu.

W czerwcu 2020 r. odbyła się burzliwa sesja nadzwyczajna rady miejskiej. Po wypowiedziach wychowawczyń i przedszkoli, rada miejska podjęła stanowisko zobowiązujące burmistrza do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Wypowiedzi wychowawczyń i pracowników oraz ich opinie przedstawiliśmy w tekstach (linki są aktywne):  

⇒ Co pan wyprawia panie burmistrzu? Część 4 z sesji nadzwyczajnej. 

⇒ Burmistrz nie słucha rodziców dzieci? Część 3 z sesji nadzwyczajnej. 

⇒ Co pan narobił panie burmistrzu? Część 2 z sesji nadzwyczajnej. 

⇒ Co pan narobił panie burmistrzu? Część 1 z sesji nadzwyczajnej. 

⇒ Co ujawniła Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej? 

⇒ Burmistrz z zastępcą przegrali 7:9 

⇒ Burmistrzowe interesy bez przetargu?

Lecz burmistrz stanowisko rady miejskiej zlekceważył. Zlekceważył również wnioski dwóch wieloletnich pracownic tych przedszkoli, które z poparciem wychowawczyń i pracowników przedszkoli, wyrażały chęć ich prowadzenia i dzierżawy. Odstąpił od trybu przetargowego, czym rażąco naruszył zasady wydzierżawiania określone ww zarządzeniu oraz w Ustawie Prawo Oświatowe. Wydzierżawił nieruchomości przeznaczone na przedszkola jednej osobie, która ma teraz trzy niepubliczne przedszkola!

KBC

Wydzierżawienie bez przetargu nieruchomości - miejskich przedszkoli, nadal budzi ogromne kontrowersje wśród pracowników przedszkoli niepublicznych i mieszkańców miasta. 

Czy jest to przykład niejasnego działania burmistrza miasta? Jak zakończy się postępowanie?

Zdjęcie ilustracyjne 

 

 

 

 

 

 

Spis treści