Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Rypina zadał pytanie o opinię biznesu i mieszkańców w sprawie podwyższania podatków proponowanego przez burmistrza Niedziółkę. Link do wypowiedzi tutaj.

Jestem już trzecią kadencję radnym – rozpoczął przewodniczący rady.

- Kilkukrotnie brałem udział w sesjach gdy były proponowane podwyżki podatków i zawsze te sesje budziły wiele emocji. Mimo że krytycznie odnosiłem się do całej polityki poprzednich władz, to podobało mi się, że były przytaczane opinie tych, których te podwyżki dotyczyły. Najczęściej były to opinie przedsiębiorców i największego płatnika podatku od nieruchomości - spółdzielni mieszkaniowej.

Pytam pana burmistrza, czy wystąpił pan o opinie do rady biznesu i do Kętrzyńskiej Rady Seniorów?

Burmistrz Ryszard Niedziółka. Nie wystąpiłem, chociaż z częścią z tego środowiska rozmawiałem. Ale też trudno sobie wyobrazić, że w tych czasach, będziemy robić spotkanie Rady Seniorów, czy  Rady Biznesu. Pytanie jest retoryczne. Do kogokolwiek byśmy nie wystąpili, to na pytanie, czy podnosić podatki, odpowiedź jest jasna, że nie. Ja nie przyszedłem do państwa z żądaniem podniesienia podatków, ja je uzasadniam, że to jest jeden z elementów, czy jedna z dróg, która może nam pomóc, ale tez pokazuje, dlaczego i pokazuje, czy to ma uzasadnienie i na jakim poziomie te podatki będą.

Po półgodzinnej dyskusji radnych, bezpośrednio przed samym głosowaniem, przewodniczący odczytał opinię mieszkańca miasta, wiceprezesa Stowarzyszenia Mieszkańców w Kętrzynie Stanisława Kulasa, skierowaną do burmistrza miasta oraz do rady miejskiej, przeciwko podwyższaniu podatów. Link do odczytanej opinii  tutaj.

Foto: Stanisław Kulas, archiwum sesji RM Kętrzyn

W imieniu mieszkańców miasta Kętrzyn oraz kętrzyńskich przedsiębiorców protestuję przeciwko wnioskom burmistrza miasta Kętrzyn, w sprawie drastycznego podwyższenia podatków i opłat lokalnych.

Z artykułów opublikowanych w internecie wynika, że burmistrz wnioskuje o wysokie podwyżki podatków, w 2021 roku, aż o 20 %, w stosunku do obecnych stawek. Ponad połowa stawek podatkowych, według burmistrza, ma osiągnąć wartość maksymalną!

To niesprawiedliwe, że w czasie pandemii, gdy drastycznie spadły przychody lokalnych przedsiębiorców, burmistrz chce im podwyższyć podatki aż o 20 %.

To niesprawiedliwe, że w czasie pandemii, gdy nie ma zapotrzebowania na przewozy osobowe i towarowe, burmistrz chce podwyższać podatek od środków transportowych.

To niesprawiedliwe, że w czasie pandemii, gdy zmniejszane są wynagrodzenia, a ludzie są zwalniani z pracy, burmistrz chce podwyższać mieszkańcom podatki, aż o 20%. Przecież skutki tych wszystkich wysokich podwyżek podatków poniosą zwykli ludzie!

W projekcie budżetu burmistrz powinien najpierw zaplanować oszczędności kosztów. Dotychczas burmistrz wydawał nasze pieniądze na wysokie wynagrodzenia dla swoich i drogą propagandę w mediach, dla siebie i swojego zastępcy. Do kogo trafiały te pieniądze, radni już wiedzą.

Najwyższy czas na to, aby burmistrz zaczął oszczędzać! Powinien zacząć od siebie i swoich najbliższych współpracowników.

Szukanie pieniędzy, na swoje wygórowane wynagrodzenia i inne potrzeby, w kieszeniach przedsiębiorców i mieszkańców, jest wysoce niemoralne.”

Burmistrz nic nie odpowiedział. Patrzył w stół i milczał.

PS Dlaczego milczy tzw. „Rada Biznesu”? Czyje interesy ci ludzie reprezentują? Swoje interesy, czy interesy kętrzyńskich przedsiębiorców?

Dlaczego Arkadiusz Książek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, nie zaprotestował przeciwko podwyżce podatków? Czy dlatego, że popiera podwyżki podatków dla członków spółdzielni? Dlaczego nie protestowali członkowie rady nadzorczej Spółdzielni? Za co oni biorą diety? Koszty tych diet my płacimy w czynszu.

PPS  Za podwyżką i wyciąganiem pieniędzy z kieszeni mieszkańców głosowali: M. Toruński, K. Abramowicz, Z. Waszkiewicz, M. Gajek, D. Sapiński z klubu Niedziółki AS oraz rada A. Biała.

Wstrzymali się od głosu: Z. Buraczek, D. Duczek, E. Mitros, R. Szymański.

Przeciwko podwyżce głosowali: Z. Nowak, R. Chodara, J. Baranowski, A. Niedźwiecki, H. Szymkiewicz, W. Czech, Cz. Ćwik, T. Komorowski, J. Mickiewicz, R. Rypina, W. Zarecki.

 

 

 

Spis treści