Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radni nie ufają Niedziółce

Niedziółka nie uzyskał wotum zaufania od radnych miasta.

ZA wotum głosowało 9 radnych.

PRZECIW wotum głosował 9 radnych.

WSTRZYMAŁO się 3 radnych. 

Zgodnie z ustawą do uzyskania wotum zaufania potrzebne jest 11 głosów ZA

 

To kolejny rok, w którym Niedziółka nie uzyskał wotum zaufania. Głównymi powodami braku zaufania radnych były:

 - utrata 14,3 milionów dofinansowania,

 - wydzierżawienie bez przetargu 2 przedszkoli osobie, która już prowadziła jedno przedszkole, 

 - zła polityka kadrowa,

 - brak informowania radnych i mieszkańców,

 - niewłaściwe relacje z radą miejską,

 - nieracjonalna polityka finansowa, 

W debacie wypowiedzieli się radni: Wioletta Czech, Zbigniew Nowak, Czesław Ćwik, Daniel Sapiński, Helena Szymkiewicz, Marzena Gajek, Marian Toruński, Rafał Rypina.

  - Wydarzyła sie granda z 14 milionami [utrata przez burmistrza 14,3 milionów na przebudowy ulic] (...) Macie państwo podstawy do tego, aby wotum zaufania nie udzielić - powiedziała m.in. radna Marzena Gajek z klubu AS popierającego burmistrza Niedziółkę.

Wypowiedzi radnych przytoczymy w następnych tekstach...

 

 

 

 

 

Spis treści