Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Napisał nieprawdę?

Cz. 3 z 4

Dlaczego Książek przekłamuje

postanowienia Sądu KRS ?

Na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie,

Książek zamieścił nieprawdziwą informację

o wygaśnięciu mandatów 3 członków starej rady nadzorczej.

Czy on chciał, po wprowadzeniu w błąd Sądu KRS mówić, że Sąd KRS uznał w ten sposób prawomocność głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie 2023 r.?

Pisaliśmy o tym w artykule: 

Jak Książek z prawnikiem Postanowienie Sądu ukrywali?

Zainterweniował wtedy członek spółdzielni Stanisław Kulas, który napisał do Sądu KRS, że: 

w piśmie przewodnim ukryto fakt wstrzymania uchwały nr 30 przez SO w Olsztynie.

Tym samym wniosek powinien być oddalony do chwili prawomocnego wyroku SO w Olsztynie.

Sąd KRS odrzucił wniosek Spółdzielni

ze względu na wadliwość zwołania walnego zgromadzenia uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” zarządzającą głosowanie pisemne nad wskazanymi w niej uchwałami.

Pełne uzasadnienie Sądu znajduje się w artykule:

Walne Zgromadzenie 2023 r. SM Pionier jest NIEWAŻNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa odwołała się od postanowienia Sądu, lecz Stanisław Kulas ponownie wystąpił, w dniu 11 września 2023 r., do Sądu KRS pisząc między innymi:

Z dokumentów wynika, że Zarząd Spółdzielni, powołana przez zarząd Komisja, oraz Notariusz byli skutecznie powiadamiani o wydanym postanowieniu. Zarząd nie dopełnił obowiązku sprawdzenia a wręcz odwrotnie, celowo i świadomie nie odbierał korespondencji z Sądu, o czym świadczą załączone 2 wydruki danych przesyłki, uwidocznione w załącznikach do dwóch protokołów z głosowań.

 

Prawnik Spółdzielni celowo załączył do akt sprawy tylko jeden, ostatni z trzech protokołów, bez załączników, ukrywając przed Sądem KRS fakt, że Zarząd Spółdzielni wiedział o wydanym postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Moim zdaniem to celowe działanie powinno być potraktowane, jako wprowadzenie w błąd, co do istotnych okoliczności i ukarane zgodnie z przepisami prawa.

  

Pełny opis wystapienia znajduje się w artykule:

Stanisław Kulas zgłosił do KRS błędy prawnika

Sąd KRS, w dniu 28 września 2023 r., postanowił oddalić wniosek.

Sąd wskazał przede wszystkim na brak możliwości przeprowadzenia walnego zgromadzenia w formie głosowania pisemnego, jeżeli przepisy prawa nie przewidują takiego sposobu przeprowadzania walnego zgromadzenia.

Pełne uzasadnienie Referendarza, na które powołuje się Sąd, znajduje się w artykule:

Walne Zgromadzenie 2023 r. SM Pionier jest NIEWAŻNE

KBC

Jeszcze raz okazało się, że rację mają członkowie Spółdzielni,

w imieniu których do Sądu KRS występował Stanisław Kulas.

 

 

 

 

 

Spis treści