Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka nie odpowiedział ?

Czy wniósł apelację od niekorzystnego wyroku ???

Radny Zbigniew Nowak podczas LXX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Edukacji Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie radni rozmawiali o sprawach „przedszkoli” [red.: sprawach dotyczących nieudokumentowanych i nieuzasadnionych roszczeń prywatnych osób, prowadzących przedszkola niepubliczne].

- Skierowałem do burmistrza zapytanie następującej treści:

 

Czy Gmina Miejska Kętrzyn [red.: Burmistrz Niedziółka], jako pozwana, skutecznie wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt II C 487/19.

Jeżeli nie wniosła apelacji, to proszę o podanie przyczyny.

Pan zastępca burmistrza był obecny i oznajmił, że nie odpowie, bo nie ma pełnomocnictwa burmistrza [!?]. Chcę tylko przypomnieć panom burmistrzom, że w jednym ze stanowisk, które podjęliśmy w sprawie negocjacji i załatwiania spraw [red.: spraw nieudokumentowanych i nieuzasadnionych roszczeń prywatnych osób prowadzących przedszkola niepubliczne] jest zapis, że będziemy sukcesywnie informowani o tych sprawach.

Burmistrz Niedziółka odpowiedział radnemu Nowakowi:

 

- To zapytanie dotarło do mnie dzisiaj i ja się oczywiście ustosunkowuję, ale chciałbym też żebyście państwo wiedzieli, że ja nie chciałbym dyskutować publicznie tutaj na sesjach na ten temat. Z wszystkimi radnymi możemy, ale nie w sposób taki żeby publicznie. Dlaczego? Dlatego że powodem jest to, o czym mówiliśmy na naszym spotkaniu. Te procesy trwają i odpowiadając na to pismo też pokażemy elementy, które są istotne a o których publicznie dyskutować nie chcemy.

KBC

Co można zrozumieć z tej pokrętnej wypowiedzi?

Dlaczego Niedziółka uważa, że mieszkańcy nie mogą wiedzieć, czy on wniósł apelację od niekorzystnego wyroku?

Czy Niedziółka w ten sposób działa na korzyść prywatnej osoby?

Czy ukrywa, bo to działa na szkodę mieszkańców miasta?

A może Niedziółka uważa, że ukrywając przebieg sprawy wciągnie radnych w odpowiedzialność za jej przegranie oraz odpowiedzialność za konsekwencje finansowe, które poniosą mieszkańcy?

Czy z tego powodu każdy mieszkaniec zapłaci z własnych podatków 1000 zł?

Link: Kętrzyn straci miliony, bo Niedziółka nie chce złożyć kasacji od wyroku?

PS

W 2020 roku burmistrz stracił 14 milionów dofinansowania do budowy ulicy Górnej i Ogrodowej. Wtedy też ukrywał to przed mieszkańcami i radnymi.

 

Link: Niedziółka winny dużej straty 14 300 000 zł dofinansowania

 

 

 

 

Spis treści