Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie są oburzeni sposobem zarządzania spółdzielnią.
Spółdzielnią, która jest przecież ich własnością!

Na dzień 5 sierpnia 2022 roku zwołano walne zgromadzenie, które miało wybrać nową radę nadzorczą. Zarząd spółdzielni w ostatniej chwili odwołał walne zebranie, w obawie przed zapowiedzianym nieudzieleniem absolutorium i odwołaniem zarządu, nie podając jednocześnie nowego terminu.

Jednak członkowie spółdzielni przeprowadzili walne i jednogłośnie odwołali prezesa i jego zastępców.

Po okresie prawnych przepychanek, czy to odwołanie jest ważne, czy nie, prezes honorowo zrezygnował z dalszego zarządzania. Stara rada nadzorcza, popierająca wcześniej prezesa, wybrała byłą wiceprezydent Olsztyna. Wywołało to głośny protest ponad 100 członków spółdzielni, przed olsztyńskim ratuszem, w dniu 16-11-2022 r.

Protestujący uważają, że stara rada nadzorcza funkcjonuje nielegalnie, bo nie została wybrana w nowych demokratycznych wyborach.

My wszyscy walczymy z pychą, nepotyzmem i pazernością - mówią. - Jako mieszkańcy mamy prawo żądać, żeby władza była wybierana przez członków spółdzielni.

Źródło:

Relacja wideo z protestu pod olsztyńskim ratuszem  

https://youtu.be/ipJHs_TgSGQ

Wystąpienie wideo przedstawiciela spółdzielni  

https://youtu.be/ipJHs_TgSGQ?t=1843

Relacja Gazety Olsztyńskiej  

https://gazetaolsztynska.pl/132584-884180,Protest-spoldzielcow-SM-Jaroty,3727646.html

Relacja Gazety Wyborczej 

https://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,29062826,prezes-spoldzielni-jaroty-odchodzi-na-emeryture-nowa-prezes.html#S.related-K.C-B.1-L.1.zw

 

 

 

 

 

Spis treści