Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Co ukrywa Krasiński

skoro utrudnia dostęp

do faktur za węgiel?

W artykule Żądamy ujawnienia: faktur za ogrzewanie, faktur za zakup węgla pisaliśmy o problemie wysokich rachunków za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody. Mieszkańcy mają  niedopłaty po kilkaset złotych, a niektórzy nawet po kilka tysięcy zł. Krasiński, Niedziółka i Lizurej nie odpowiadają na pytania o tą drożyznę.

Na żądanie Stanisława Kulasa mieszkańca Kętrzyna, dotyczące ujawnienia faktur za ogrzewanie i zakup węgla, odpowiedział prezes Komecu:

Jednak od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca Stanisław Kulas zażądał informacji publicznej prostej w postaci kopii faktur.

Natomiast przepis na który nieudolnie próbuje powołać się M. Krasiński, dotyczy informacji publicznej przetworzonej.  

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot (KOMEC) informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - NSA, w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., I OSK 1727/09).

Kopiowanie faktur nie jest przewarzaniem informacji publicznej, więc żądanie prezesa M. Krasińskiego jest całkowicie bezpodstawne. 

Ponadto żądanie udostępnienia faktur za wysokie ceny zakupu węgla, w celu porównania ich do cen rynkowych, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ponieważ dotyczy wpływu na ceny ogrzewania dla kilku tysięcy mieszkańców Kętrzyna.

Tym samym kopie faktur powinny być udostępnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

 

Co zgodnie z ustawą grozi Krasińskiemu za przekroczenie terminu?

Naszym zdaniem Krasiński nie ma kwalifikacji, aby być prezesem spółki, ponieważ on albo nie zna przepisów prawa, lub co gorsza celowo nie udostępnia faktur, aby ukryć nieprawidłowości?

 

 

 

 

Krasiński będzie zarabiał

ponad 270 tys. zł rocznie?

Od 1 grudnia 2023 r. prezes Komecu zarabia 15 500 zł miesięcznie! 

Może dostać również 50 % wynagrodzenia zmiennego! 

Jego wynagrodzenie może wynieść aż 23 tys. zł miesięcznie?

Wcześniej, mieszkańcy budynków Spółdzielni Mieszkaniowej i KTBS, dostali do zapłacenia wysokie rachunki za podgrzanie wody oraz za ogrzewanie mieszkań. Część z nich miała wysokie niedopłaty, niekiedy przekraczające tysiąc zł.

Przypomnijmy że do tej pory Krasiński i Niedziółka nie odpowiedzieli na pytania i zarzuty o których pisaliśmy w artykułach:

Wniosek o kontrolę cen ciepła w KOMECU

Komec straszy sądem? cd. Kto odpowiada za podwyżki cen ciepła? Cz.4

Kto zawyża ceny ciepła? cd. Kto odpowiada za podwyżki cen ciepła? Cz.3

Przyczyny podwyżki cen ciepła cd. Kto odpowiada za podwyżki cen ciepła? Cz.2

Kto odpowiada za podwyżki cen ciepła? Cz.1

Czy Krasiński zasługuje na tak wysokie wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za które zapłacą nisko opłacani pracownicy, emeryci i renciści?

 

 

 

 

Hipokryzja Kacpra J.,

który

zapomniał, co napisał?

W czwartek [tj.27-04-2023] w miejskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poprowadzona przez burmistrza miasta Kętrzyn…

 

Podczas konferencji został ogłoszony nowy zastępca burmistrza – Karol Lizurej…

 

 

Nominowanie nowego zastępcy burmistrza spotkało się z oburzeniem większości miejskich radnych.

 

...wyrażamy sprzeciw wobec tej kandydatury i przypominamy, że pan Karol Lizurej wspólnie z Burmistrzem Miasta Ryszardem Niedziółką są współodpowiedzialni za utratę w 2020 r. dofinansowania w wysokości 14,3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, które przeznaczone były na budowę ul. Górnej i ul. Ogrodowej w Kętrzynie.

 

Na stanowisko Zastępcy Burmistrza planuje się powołać osobę, która będąc Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta wykazała brak profesjonalizmu i dopuściła się zaniedbań w wykonywaniu obowiązków, wyrządzając Miastu poważną szkodę, za co została ukarana dyscyplinarnie...

Cytaty pochodzą tekstu opublikowanego, w kwietniu 2023 r., na stronie internetowej

https://info-ketrzyn24.pl/ketrzyn-zmiany-na-stanowisku-zastepcy-burmistrza/

Ciąg dalszy nastąpi?

 

 

 

 

STOP cenzurze komentarzy

Cz.2.

Pewien portal internetowy przypisuje sobie prawo do pouczania i hejtowania wszystkich, którzy mają inne zdanie niż aktualni kumotrzy i protektorzy osoby tytułującej się „redaktorem naczelnym”.

 

Do jesieni 2023 roku tzw. „redaktor naczelny” krytykował burmistrza i jego zastępcę. Akceptował komentarze mieszkańców krytykujące ich postępowanie, a cenzurował komentarze przeciwne.

 

Gdy teraz tzw. „redaktor naczelny” wychwala burmistrza i jego zastępcę, komentarze pochwalne akceptuje, a komentarze krytyczne cenzuruje.

 

Czy okazywanie takiej wątpliwej moralności, zmienności poglądów i miękkości kręgosłupa jest etyczne?

Źródło: STOP cenzurze komentarzy. Cz.1.

 

Na tym "profilu" ukazał się "komentarz", niepodpisany imieniem i nazwiskiem, nawiązujący do atrykułu STOP cenzurze komentarzy. Cz.1.

 Pytanie: "kto należy do Towarzystwa Miłośników Kętrzyna", skomentował mieszkaniec Kętrzyna:

Komentarz nie został zatwierdzony. Zadziałała cenzura?!

 

Na słowa: "artykuł na portalu "Kętrzyn Bez Cenzury" ukazujący rysunek satyryczny", odpowiedział w innym komentarzu, który też został ocenzurowany.

Co jest powodem tej cenzury? Nagła zmiana poglądów?

Jeszcze niedawno, Kacper J. obarczał burmistrza i zastępcę winą za stratę 14 milionów dofinansowania. Teraz milczy. Z jakiego powodu? 

Jeszcze niedawno zarzucał burmistrzowi i zastępcy brak odwołania od wyroku ws roszczeń osób fizycznych prowadzących przedszkola?

Teraz milczy i cezuruje komentarze, a przecież za te milionowe straty zapłacą w podatkach zwykli mieszkańcy Kętrzyna!

"Polacy 15.10.2023  dokonali zmiany władzy !!!!"

Mieszkańcy Kętrzyna 7.04.2024 dokonają zmiany burmistrza,  

zastępcy  burmistrza  i podpierających  radnych! 

 

Nigdy więcej panoszenia obcych,

nieudacznictwa,

strat i zadłużania Kętrzyna!

 

 

 

 

Towarzystwo

Miłośników Kętrzyna

Oświadczenie

Wyznaję zasadę autorstwa Juliana Aleksandrowicza:

Grzeszyć milczeniem,

 

gdy powinniśmy protestować

 

jest tchórzostwem.

Moja odpowiedź na „satyryczny rysunek” i artykuł, który ukazał się na temat naszego Towarzystwa na stronie Magna Masuria:

Satyra ma bawić, dawać radość i uśmiech, a nie ranić i obrażać.

Nie pozwolę, żeby lekceważono osoby, które zrobiły i robią wiele dobrego dla naszego miasta. Proszę stępić nieco ostrze swojej satyry Panie Kacprze. Doskonale Pan wie, a może nie?, co znaczy pecunia non olet w Pana kontekście, nie będę tematu rozwijać.

Zapytam słowami J. F. Kennedyego - co Pan zrobił dla naszego miasta?

Działalność TMK, stowarzyszeń i innych organizacji jest możliwa dzięki dobrym gospodarzom miasta i powiatu. Towarzystwo Miłośników Kętrzyna promuje nasze miasto, lokalnych twórców, szerzy wiedzę o historii miasta i okolic, a także dba o szeroko pojętą kulturę, na urąganie której nie ma mojej zgody.

18  stycznia 2024 r.

Prezes TMK 

Maria Raksimowicz -Skibińska

 P.S. motto - Niech każdy z nas pamięta, że brał, a nie, że dawał.

Towarzystwo Miłośników Kętrzyna

http://www.tmk.ehost.pl/

https://www.facebook.com/towarzystwo.milosnikow.ketrzynaTMK

 

 

 

 

Spis treści