Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Portal Info-Kętrzyn24.pl otrzymał odpowiedź od pani Elżbiety H., prezes TBS w sprawie zagrzybienia mieszkań przy ul. Jaśminowej. 

Redaktor portalu napisał: "78 751,92 zł plus odsetki, tyle chciało wyegzekwować w 2016 roku Kętrzyńskie TBS sp. z o.o. od spółki Pref-Bud.  Taką informacje możemy odczytać z opinii prawnych oraz protokołów kontroli spółek, do których ma dostęp każdy mieszkaniec w myśli informacji dla opinii publicznych. Podobną kwotę, a nawet większą chciało wyegzekwować KTBS od Arkadiusza Książka, za poniesione straty.

Czy sprawa Arkadiusza Książka została lub będzie wycofana z sądu? Odpowiedź [prezes KTBS] brzmi tak. W sprawie Arkadiusza Książka została zawarta ugoda w wyniku której powód, a jest to KTBS wycofało powództwo natomiast pozwany Pan Książek zwrócił wszelkie koszty sądowe poniesione przez stronę powodową.

Nasuwa się zatem pytanie – Czy wszyscy mieszkańcy będący lokatorami/właścicielami mieszkań budynków należących do spółki KTBS zgodzili się na umorzenie zadłużenia spółki, które stworzył ówczesny Prezes KTBS Arkadiusz Książek? Czy Zgromadzenie Wspólników (obecny burmistrz miasta Kętrzyn) zgodził się na to, podejmując taką uchwałę? Na te pytania możemy odpowiedź sobie w myślach i zadać je do odpowiednich organów."

Dam uchwałę

Według naszych niepotwierdzonych informacji łączna strata wynosi już podobno ponad 240 000 zł! 

Burmistrz miasta powinien skierować te sprawy do odpowiednich organów. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno kierował do sądu sprawy za kilkakrotnie mniejsze kwoty.

 

 

Spis treści