Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd KRS wystąpił

o postanowienia Sądu Okręgowego

W następstwie wniosku o ukaranie kuratora [LINK'1LINK'2LINK'3] oraz wniosku o:

Wydanie kuratorowi polecenia zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni, alternatywnie wydanie zastępczego oświadczenia w przedmiocie zwołania pierwszego posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni. 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwraca się do Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział I Cywilny z prośbą o:

nadesłanie odpisów wszystkich postanowień w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń dotyczących wstrzymania wykonalności uchwały nr 4 z dnia 5-9.09.2022r. walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie w sprawie powołania rady nadzorczej ( I C 1026/22 ).

Dlaczego kurator nie wykonuje poleceń Sądu KRS?

Jaki delikt dyscyplinarny zastosuje Sąd w stosunku do kuratora?

Ciąg dalszy wkrótce...

 

 

 

 

Spis treści