Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wzór pisma do kuratora ws rozliczenia kosztów ogrzewania

Wzór pisma do kuratora ws. rozliczenia kosztów ogrzewania, opublikowany na stronie

Stowarzyszenia Mieszkańców "Mamy Prawo Decydować"

Tekst do kopiowania

Kętrzyn, dnia 4 marca 2024 r.

Imię i nazwisko,

Adres.

Pan Zygmunt Mierczak
Kurator Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pionier” w Kętrzynie

Otrzymałem(-am) rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, niepodpisane przez osobę zarządzającą. Informuję, że rozliczenie zostało dokonane nieprawidłowo, ponieważ:

Wydane przez kuratora „Zarządzenie Kuratora SM Pionier w Kętrzynie w sprawie określenia tymczasowych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie”, z dnia 07.02.2024 r., jest w rzeczywistości regulaminem rozliczana. Zarządzenie przekracza zakres zwykłego zarządu, do którego kurator został umocowany przez Sąd rejestrowy KRS.

Uchwalanie regulaminów rozliczania kosztów dostawy energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz sposobu ustalania opłat na ich pokrycie, należy do zakresu działania rady nadzorczej, zgodne z § 63 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Ponadto uchwalanie lub ustanawianie zarządzeniem regulaminów stosujących zasady rozliczania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, z datą wsteczną, jest niezgodne z prawem.

To zarządzenie nie może być zastosowanie do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

W związku z powyższym żądam rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne i wydanymi do Ustawy rozporządzeniami.

Dalsze przesyłanie rozliczeń za ogrzewanie i dodatkowych obciążeń, bez podstaw prawnych będę traktował(a), jako czynności podlegające przepisom kodeksu cywilnego i kodeksu karnego. Sprawę skieruję do oceny powołanym w tym celu instytucjom w celu dochodzenia swoich praw oraz ukarania osób odpowiedzialnych.

/podpis/

PS

Pismo można złożyć w biurze Spółdzielni, z potwierdzeniem odbioru na kopii lub wysłać listem poleconym.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Spis treści