Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej zwrócili się, 10 listopada,  do zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie o wyjaśnienie spraw, które opisali lustratorzy ze związku rewizyjnego.

W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej - KTK, ujawnionymi przez lustrację przeprowadzoną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, żądamy udzielenia informacji o funkcjonowaniu KTK.

1. Jaki jest wynik finansowy od początku roku do ostatniego miesiąca rozliczeniowego na prowadzeniu działalności KTK?

2. Kto realizuje programy KTK?

3. Jakie umowy, porozumienia i listy intencyjne zostały zawarte przez spółdzielnię ws KTK?

4. Jakie są plany dotyczące dalszej działalności KTK?

5. Ilu odbiorców ma dostarczany program KTK i nie za płaci za jego dostarczenie?

Protokół lustracji opisujący nieprawidłowości liczy 214 stron. Załączniki to około 150 stron. 

Pytamy w imieniu spółdzielców i żądamy wyjaśnienia, czy niegospodarność opisana w protokole jest przyczyną podwyżek opłat w spółdzielni? Dlaczego prezes Książek podwyższa nam opłaty?

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści