Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Książek celowo

ukrył rezygnację

przed członkami Spółdzielni. 

Cz.1

Chociaż adresatem rezygnacji Książka z funkcji prezesa, jest Rada Nadzorcza i Spółdzielnia, to ani członek rady nadzorczej kadencji 2017-2022, ani wiceprezes zarządu Spółdzielni, ani żaden z pracowników Spółdzielni nie potwierdzają, że otrzymali to pismo.

Co chciał osiągnąć Książek ukrywając swoją rezygnację przed członkami Spółdzielni?

O sytuacji w Spółdzielni pisalismy na portalu i stronach Facebook Ketrzyn Bez Cenzury oraz Stowarzyszenie Mieszkancow MPD 

Wygrają Członkowie Spółdzielni. Oni przegrają. 

Napisał nieprawdę? Cz. 3 z 4 Dlaczego Książek przekłamuje postanowienia Sądu KRS ?

Wniosek do ZRSM RP i KRS o zwołanie Walnego Zgromadzenia SM Pionier

Uzupełnienie wniosku do ZRSM RP oraz KRS o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Uzupełnienie wniosku do ZRSM RP oraz KRS o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Drugie uzupełnienie wniosku do ZRSM RP oraz KRS o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Opis wydarzeń ws. unieważnienia głosowania na piśmie podczas WZ w 2023 r.

Żądamy niezwłocznego spotkania z zarządem SM „Pionier”

 

Przypomnijmy ostatnie wydarzenia.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. prawnik spółdzielni, upoważniony przez zarząd, złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Stanisław Kulas sprostował błędne informacje prawnika i na dowód swojej argumentacji przedstawił sądowi dokumenty z walnego zgromadzenia.

Sąd wezwał spółdzielnię do wpłacenia zaliczki:

Spółdzielnia zaliczkę wysłała, w tym samym dniu:

Książek składa rezygnację z funkcji prezesa,

a prawnik Spółdzielni wysyła ją do Sądu KRS.

Sąd wydaje postanowienie przed wpłynięciem pisma o rezygnacji Książka

Do sądu wpływa pismo wraz z rezygnacją Książka

Ostatni dokument w aktach sprawy.

Stan na dzień 2023-10-24, godz. 17:30. 

Sąd KRS powoła teraz kuratora,

który będzie reprezentował Spółdzielnię. 

O sprawie będziemy informowali na bieżąco.

KBC

Dokument o rezygnacji Książka, po jego ujawnieniu w aktach sprawy w Sądzie KRS w dniu 24-10-2023 r., został natychmiast opublikowany na naszym portalu przez członka Spółdzielni Stanisława Kulasa.

Wszystkie dokumenty są wiarygodne. Pochodzą z akt spraw w Sądzie KRS i w Sądzie Okregowym.

Stanisław Kulas interweniował w sześciu sprawach w Sądzie KRS (dwie już zakończone pozytywnie dla członków Spółdzielni) oraz w dwóch sprawach w Sądzie Okręgowym.

 

Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

 

Spis treści