Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Usprawnienie działalności spółdzielni mieszkaniowych, zwiększenie praw członków i dostosowanie przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego zwiera wchodząca w życie w dniu 9 września 2017 r.: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001596+2017%2409%2409&min=1 ).

Nowe przepisy zwiększają możliwości kontroli przez ministra właściwego ds. budownictwa. Będzie on mógł, na podstawie podejrzenia o naruszeniu przez spółdzielnię prawa, wystąpić do tej spółdzielni o przedstawienie przez nią odpowiednich dokumentów. Członkowie spółdzielni mogą więc występować do ministra, gdy prezes spółdzielni nie przestrzega przepisów prawa.  

Zmieniają się zasady rozliczania zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego przez spółdzielnię z właścicielami lokali wchodzącymi w skład nieruchomości, na której powstała wspólnota mieszkaniowa. Czy prezes i rada będą wydawać nasze pieniądze na remonty bez kontroli ze strony członków? To zależy jak członkowie będą pilnować swoich pieniędzy.

Członkowie spółdzielni będą mogli uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika. Część spółdzielni w swoich statutach wyłączyła możliwość udzielania pełnomocnictw i osoby niepełnosprawne, starsze nie mogły zabierać głosu. Przypomnijmy, że na ostatnim walnym zgromadzeniu SM Pionier członek spółdzielni zgłosił wniosek aby można było głosować przez pełnomocnika ale Prezes Książek namawiał aby głosować przeciwko. 107 członków było przeciw a tylko 4 za tym wnioskiem. Dlaczego głosowało tylko 111 członków skoro w walnym uczestniczyło 535. Powodem była bardzo późna pora, głosowanie było około 10 wieczorem (właściwie noc) i zmęczeni członkowie opuścili już obrady. Czy Prezes Książek zrobił tak celowo?

Czas pokazał, że sejm przyznał rację wnioskodawcy i tym trzem członkom którzy głosowali za tym aby można było głosować przez pełnomocnika. Uchwały zawsze są znane wcześniej a ludzie starsi i niepełnosprawni też mają prawo głosu.

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści