Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny Zenon Wiszniewski, w czasie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 29 września 2017 r., przedstawił pismo, które skierował do Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o.o. oraz do wiadomości Rady Miejskiej w Kętrzynie i Burmistrza Miasta Kętrzyn.

W ramach dostępu do informacji publicznej, ponownie wnoszę o pilne dostarczenie, w wersji papierowej i elektronicznej, pełnych sprawozdań finansowych spółki za 2015 i 2016 rok:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat.
  • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym).
  • Rachunek przepływów pieniężnych.

Proszę także o dostarczenie sprawozdania zarządu, sprawozdania rady nadzorczej i oceny opłacalności inwestycji zaplanowanych przez spółki w 2016 i 2017 roku.

Spółka w swojej odpowiedzi z dnia 22 września, na moje wcześniejsze pismo, kieruje mnie do sądu rejonowego w Olsztynie! Jest to wyraźne utrudnianie dostępu do informacji publicznej, naraża radnych i mieszkańców na dodatkowe koszty i stracony czas.

Dlatego na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 a szczególnie art. 14 ust. 1 wnioskuję o niezwłoczne przekazanie informacji, o które występowałem, ponieważ udostępnianie informacji publicznej na wniosek ma nastąpić w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Dodatkowo pytam, co organy spółki chcą ukryć utrudniając dostęp do sprawozdań finansowych?

Spółka napisała, że nie dysponuje „oceną opłacalności inwestycji zaplanowanych”. Pytam, na jakiej podstawie spółka zakupiła nieruchomość po byłym „Ruchu”, wymieniła okna i okłada ściany styropianem.

Na jakiej podstawie bezplanowo i bez analizy ekonomicznej wydaje pieniądze mieszkańców?

Na jakiej podstawie okłada styropianem kotłownię?

Jakie straty spowodowało wydanie pieniędzy na tak zwaną „elektrownię fotowoltaiczną”?


 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści